Önálló tanulásra nevelés

Az önálló tanuláson lehetőség nyílik arra, hogy tanulók tudásáról azonnal személyesen is meggyőződhessenek, így ezeknek a fontos információknak a függvényében tudnak felkészülni a következő szakórára. Szintén ezeken az órákon tudják megvalósítani a differenciált képességfejlesztést, különös tekintettel a lassabban haladó vagy hiányzó tanulók felzárkóztatására, illetve a versenyekre való felkészítésre.

Szilárd alapkészségek: anyanyelv, matematikai logika

Célunk, tanulóink logikus gondolkodásának, problémamegoldó képességének kialakítása és fejlesztése, a számolási eljárásokban való biztonság elérése, a természettudományos gondolkodás erősítése. Mindezt a gyerekek kíváncsiságának felkeltésével, érdekes, játékos feladatokkal érik el. A játékosság jellemzi az óráinkat is, ahol sokféle szemléltetést alkalmazunk. Törekednek a differenciálásra (lemaradók felzárkóztatására, illetve a tehetséges gyerekek versenyekre való felkészítésére) és a tanulók optimális terhelésére is. A fokozatosság elvét betartva igyekszünk a gyerekeket sikerélményhez juttatni, amely további eredményes munkára sarkallja őket.

Emelt szintű angol 1.osztálytól, csoportbontásban

Iskolánkban kiemelt fontossággal bír az angol nyelv oktatása. Igyekszünk gyerekeinkben tudatosítani az idegen nyelv fontosságát. Az angol nyelvet csoportbontásban tanítjuk (kivéve a 4. évfolyamokon), 1-3. osztályig heti 2x 20 percben, 4 – 8. osztályig heti 5 órában.

Informatika 1.osztálytól, csoportbontásban

Kimagasló tehetséggondozó program, 4,6 tanulmányi átlag, egyéni fejlesztés

Egésznapos iskola alsó tagozaton

Az alsó tagozatos tanulók az egésznapos iskola (korábban iskolaotthon) keretében tanulnak.
Ennek a képzési formának sajátosságai a szakórákon kívül az, hogy a gyerekek órarendje tartalmaz mindennapos testnevelés, szabad foglalkozás, játék, kulturális foglalkozás, manuális foglalkozás és önálló tanulás órákat. Ezeken az órákon kiváló lehetőségei nyílnak a pedagógusoknak arra, hogy a gyerekeket a szabad idejük helyes, tartalmas eltöltésére neveljék. Színházba, bábszínházba, kiállításokra, rendhagyó órákra, korcsolyázni és úszni is el tudnak menni ezeknek a foglalkozásoknak a keretében.

Szabadidős foglalkozások: énekkar, néptánc, sakk, drámajáték, kézműves, jeles napok, sportjátékok

Nemzetközi testvériskolai kapcsolatok, cserediák programok

Elsőként a nagyváradi Szacsvay Imre –akkor még George Cosbuc nevét viselő- Általános Iskolával alakítottunk ki testvériskolai kapcsolatot, majd ezt követően a lengyelországi Wroclaw Általános Iskolával, a lett Smiltene Gimnáziummal, a zágrábi Ivan Gundulić Általános Iskolával és nem utolsósorban a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolával.
Önerőből, pályázati összegekből és a városi önkormányzat támogatásával több találkozót szerveztünk egymás iskoláit, városait meglátogatva.
Testvériskoláink több alkalommal is részt vettek az idegennyelvi munkaközösség által szervezett EngRead nemzetközi angol nyelvi olvasási versenyen. Ennek kapcsán kötöttünk együttműködési szerződést a lublini 10. sz. gimnáziummal is, akik a „legfrissebbek” kapcsolataink sorában.

Örökös ökoiskola, családias hangulat, szép környezet

Sportolási lehetőség, bajnokságok a műfüves pályán

A testnevelés munkaközösség minden évben felméri a sportoló tanulókat, nevezi és versenyezteti őket a diákolimpia aktuális egyéni és csapat sportágaiban és aktívan bekapcsolódik a különböző városi szervezésű programokba (pl.: Fórumfutás).
Az Iskolai Sportkör biztosítja a tanulók fokozott mozgás igényének kielégítését, szervezi és lebonyolítja az alsós és felsős házibajnokságokat (kosárlabda, labdarúgás, kapitánybombázó, kézilabda).

Aktív diákönkormányzat

A DÖK tartalmas programokkal aktív diákéletet biztosít minden korosztály számára iskolánkban, egyben alkalmas terepet nyújt az iskolai demokrácia gyakorlására. Az évek óta bevált tevékenységek mellett minden évben igyekszünk újabb programokat szervezni a gyerekekkel (diákvezetőkkel) együtt, hagyományteremtő céllal.

comenius logo engread