Határon túli testvériskolai kapcsolataink

Iskolánk, a debreceni Szoboszlói Úti Általános Iskola, 2005 szeptemberétől ápol testvériskolai kapcsolatot a nagyváradi, magyar tanrendű, 760 fős Szacsvay Imre Általános Iskolával. A kilencéves együttműködés keretében minden tanévben értékes programok megvalósítására került sor: közös Interreg pályázat benyújtása, „Az én városom Nagyvárad – Az én városom Debrecen” projekt indítására, közös asztali naptár megjelentetése a legsikerültebb alkotásokból a 2006-os esztendőre; Európa-nap szervezés Debrecenben,közös stand Nagyváradon, Európa napján, május 9-én; közös nevelési értekezlet, nevelőtestületi kirándulás szervezése mindkét helyszínen; bemutató órák; Románia 2007-es Európai Unióhoz való csatlakozásakor „Barátságlánc” váltófutás egy kilométeres távolságokban Nagyváradtól Debrecenig – érkezés és közös kulturális műsor a Kossuth téren; „A magyar kultúra napján” a nagyváradi vetélkedőn Szoboszlói útis gyerekek részvétele; a komplex tanulmányi versenyeken nagyváradi tanulócsoportok versengése a debreceniekkel.

Az együttműködés fő célja az, melyet 2005-ben, az első megállapodásban rögzítettünk: a fiatalok körében erősítse a nemzeti együvé tartozás érzését és felelősségét. A határon túli magyar iskolákkal való együttműködést 2008 novemberében a zágrábi Ivan Gundulic, majd 2010 júliusában a szabadkai Majsai Úti Általános Iskolával gazdagítottuk. A négy iskola kapcsolatrendszere és közös programjai, rendezvényei lehetőséget biztosítanak, „hogy a határon túli magyarokkal kapcsolatos kérdésekben építő jelleggel dolgozhasson mindenki annak érdekében, hogy nemzeti együvé tartozásunk a következő generációknak is természetes legyen….”

Kedves, közös programjaink:

1. Az aradi vértanúk emléknapjának közös megünneplése és koszorúzás Debrecenben és Nagyváradon

  • 4 fős tanár-, 8 fős diákdelegáció Nagyváradról: 7.30-kor közös ünnepi műsoron való megemlékezés az aradi tizenhármakról,majd koszorúzás Nagysándor József emléktáblájánál a Péterfia utcán
  • 4 fős szoboszlói útis delegáció érkezése Nagyváradra 11 órára:közös megemlékezés és koszorúzás a nagyváradi Nagysándor József emlékműnél.

2. A Szoboszlói Úti Általános Iskola 50 éves jubileumi ünnepségsorozatán való részvétel – 2010. november 10-11-12.

  • „TEHETSÉGGONDOZÁS – CSUPA NAGYBETŰVEL” fórum a tehetséggondozásról
    a Kárpát-medencében élő magyar közösségek életének, hagyományainak, emlékezetes arcainak és pillanatainak, valamint a szülőföld természeti és építészeti szépségeinek bemutatása; Hajdú-Bihar-Bihor Eurorégióban megvalósított testvérintézményi projektek tapasztalatainak bemutatása, az Eurorégió értékeinek, tradícióinak egymással való megismertetése, a partneri kapcsolatok ápolása, a régió jellegzetességeit bemutató kiállítás, az idegenforgalmi látványosságok, kulturális értékek kölcsönös bemutatása, Debrecen történelmi belvárosának megismerése városnéző séta és tanulói tevékenykedtetés segítségével.
  • Az iskola jubileumi műsorán a határon túl élő gyermekek kultúrájuk bemutatásával bizonyságot tettek a magyarság összetartozásáról

3.” A magyar népi kultúra napján” Nagyváradon 5 fős diákdelegációnkat 3 fős tanárdelegációnk kíséri, és vesz részt a versenyen, a műsoron illetőleg a népi kézműves foglalkozásokon. A nap programját nagyváradi városnézés is gazdagítja.

A két intézmény közösségei a kilenc éve megkezdett közös együttműködést folyamatosan gazdagítják. Tapasztalataikról beszámolnak a debreceni intézmény zágrábi és szabadkai testvérintézményeinek, s mint jó gyakorlatot továbbadják azt.

Kiterjesztettük együttműködésünket a tehetséggondozás területére is. Ötven éves jubileumi műsorunkon a testvérintézmények „ajándék” produkcióikkal erősítették nemzeti együvé tartozásunkat, s mutatták ezt meg Debrecen intézményvezetőinek és vezetőinek.

engread