EFOP-3.2.5-17-2017-00041

  • projekt azonosító száma: EFOP-3.2.5-17-2017-00041
  • a kedvezményezett neve: Debreceni Tankerületi Központ
  • a projekt címe: A pályaorientáció megerősítése és a műszaki pályák népszerűsítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményeiben
  • a szerződött támogatás összege: 189 465 868 Ft
  • a támogatás mértéke (%-ban): 100 %
  • a projekt tartalmának bemutatása (max fél A/4 oldal):

A projekt a Debreceni Tankerületi Központ koordinálásával az Árpád Vezér Általános Iskola, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, a Tóth Árpád Gimnázium és a Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat együttműködése keretében valósul meg.

A projekt fő célja a pályaorientáció megerősítése a Debreceni Tankerületi Központ köznevelési intézményrendszerében, különös tekintettel a matematikai, természettudományos, informatikai és műszaki (MTMI) pályák választásának népszerűsítésére és ahhoz kapcsolódó kompetenciák fejlesztésére. A részcélok között szerepel a tudatos felnőttkori életpálya-építés és a majdani sikeres munkaerő-piaci részvétel megalapozása, a tanulók pályaorientációs kompetenciafejlesztése, kiemelten fókuszálva az MTMI területek népszerűségének növelésére és a pedagógusok és a pályaorientációs feladatellátásban érintett köznevelési szakemberek pályaorientációs célú felkészültségének támogatására.

A célok elérése érdekében rendhagyó, tematikus órák, nyílt napok, pályaválasztási rendezvények, interaktív - életpálya-építéshez kapcsolódó - versenyek, pályaorientációhoz kapcsolódó műhelyfoglalkozások, MTMI területet érintő speciális tematikájú, élmény jellegű szakkörök, táborok valósulnak meg. A foglalkozásokon az algoritmikus gondolkodás, valamint a számolási és számítási készségek fejlesztése és az IKT eszközökkel, programozással kapcsolatos készségfejlesztő tevékenységek kerülnek előtérbe. A pedagógusok pályaorientációs felkészültségét belső témahetek, témanapok, tréningek, képzéssorozatok, pályaválasztási tanár-diák-szülő találkozók szolgálják.

A diákoknak biztosított programok, az eszközbeszerzések (robotok, 3D nyomtatók, kísérleti eszközök), az új típusú foglalkoztatási-oktatási tér létrehozása inspiráló módon segíti elő az MTMI területek fejlesztésén keresztül a műszaki pályák iránti érdeklődés növekedését.

  • a projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.03.31

Teljes dokumentáció (PDF)

 

Szoboszlói Úti Általános Iskola

 Tóth Árpád Gimnázium  

Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola

Hajdú-Bihar Megyei Pedagógiai Szakszolgálat

 
engread 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041