Hit és erkölcstan

 

Az Szoboszlói Úti Általános Iskola a nemzeti köznevelésről szóló 2011.évi CXC törvénynek megfelelően megszervezte és beépítette az erkölcstan/hit- és erkölcstan oktatást a tanórai foglalkozásokba.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet alapján, intézményünk május 20-áig felmérte, hogy a tanulók, mely egyház által szervezett hit- és erkölcstan órán, vagy - az állami általános iskolában - kötelező erkölcstan órán kíván-e részt venni.

A szülők az alábbi, az Országgyűlés által elimsert magyarországi egyházak,vallásfeletkezetek és vallási közösségek közül választhattak:

 1. Magyar Katolikus Egyház*
 2. Magyarországi Református Egyház
 3. Magyarországi Evangélikus Egyház
 4. Magyarországi Zsidó Hitközségek Szövetsége
 5. Egységes Magyarországi Izraelita Hitközség (Statusquo Ante)
 6. Magyarországi Autonóm Orthodox Izraelita Hitközség
 7. Budai Szerb Ortodox Egyházmegye
 8. Konstantinápolyi Egyetemes Patriarchátus - Magyarországi Ortodox Exarchátus
 9. Magyarországi Bolgár Ortodox Egyház
 10. Magyarországi Román Ortodox Egyházmegye
 11. Orosz Ortodox Egyház Magyar Egyházmegyéje (Moszkvai Patriarchátus)
 12. Magyar Unitárius Egyház Magyarországi Egyházkerülete (Magyarországi Unitárius Egyház)
 13. Magyarországi Baptista Egyház
 14. HIT Gyülekezete
 15. Magyarországi Metodista Egyház
 16. Magyar Pünkösdi Egyház
 17. Szent Margit Anglikán/Episzkopális Egyház
 18. Erdélyi Gyülekezet
 19. Hetednapi Adventista Egyház
 20. Magyarországi Kopt Ortodox Egyház
 21. Magyarországi Iszlám Tanács
 22. Krisztusban Hívő Nazarénus Gyülekezetek
 23. Magyarországi Krisna-tudatú Hívők Közössége
 24. Az Üdvhadsereg Szabadegyház Magyarország
 25. Az Utolsó Napok Szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza
 26. Magyarországi Jehova Tanúi Egyház
 27. Buddhista vallási közösségek

*Kérjük a szülők jelöljék meg, hogy görög katolikus vagy római katolikus tanítást kérnek.

engread 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041