Documents

Szakmai alapdokumentum

Pedagógia program

Szervezeti és működési szabályzat

Házirend

Etikai kódex

Felvételi lehetőségről szóló tájékoztató

Beiratkozással kapcsolatos információk

Térítési díj,egyéb díjfizetési kötelezettség

Nyilvános értékelések,vizsgálatok,ellenőrzések

Nyitvatartás

Rendezvények,események

Pedagógiai szakmai ellenőrzés

Az iskolai osztályok száma, és az egyes osztályok tanulói létszáma

A betöltött munkakörök alapján a pedagógusok iskolai végzettsége és szakképzettsége

A betöltött munkakörök alapján a nevelő és oktató munkát segítők száma,iskolai végzettsége,és szakképzettsége

Az országos mérés-értékelés évenkénti eredményei

Tanulók le- és kimaradásával,évfolyam ismétlésével kapcsolatos adatok

Tanórán kívüli egyéb foglalkozások igénybevételének lehetőségei

A hétvégi házi feladatok szabályai

Iskolai dolgozatok szabályai

Osztályozó vizsga tantárgyanként,évfolyamonkénti követelményei, a tanulmányok alatti vizsgák tervezett ideje:

1. Informatika

2. Német féléves 

2. Német tanévvégi 

 

 

Kötelező eszközlista a 2018/2019. tanévre - alsó tagozat

Kötelező eszközlista a 2018/2019. tanévre - felső tagozat

 

Resztoratív sérelemkezelés a köznevelési intézményekben

 

Általános iskolában a volt tanítványok nyolcadik-kilencedik évfolyamon elért eredményei
  

Fakultatív foglalkozások

Intézményvezetői pályázat 2015

 

 

engread 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041