Dr. Pakurár Miklósné

                                                          intézményvezető

    Kedves Látogató, tisztelettel köszöntelek honlapunkon!

 

Iskolánk, a Szoboszlói Úti Általános Iskola, Debrecen egyik meghatározó intézménye emelt szintű angol nyelvi oktatásával, 21. századi nevelési-oktatási módszereivel és korszerű oktatási tereivel, diákjai kimagasló eredményeivel.

Mi, magunk, legnagyobb eredményünknek azt tartjuk, hogy a mi tanulóink szeretnek és megtanulnak tanulni a nyolc év alatt.  Ehhez kiemelt feladatunknak tartjuk az egyéni tanulási utak biztosítását, a tanulás tanítását és a tehetséggondozást. Az egész napos iskola keretében így gazdag tanórán kívüli és iskolán kívüli programokat biztosítunk a tapasztalati és élményalapú tanuláshoz. Teret adunk a csapatmunkának, a kommunikáció különböző formáinak,  angol nyelven is, a kreativitás kibontásának, a digitális eszköztudás fejlődésének és az alkotás örömének. Igen széleskörű azoknak a partnereinknek a száma, nemzetközi szinten is, akikkel szoros együttműködésben valósítjuk meg pedagógiai programunk céljait, hagyományaink őrzését és innovációinkat.

Legfontosabb partnereinknek a szülőket tekintjük. Napi kapcsolatban, közösen, egymást megerősítve formáljuk gyermekeink személyiségét, alakítjuk ki és szilárdítjuk meg szokásaikat, hogy önmagukért, társaikért és környezetükért felelős, egyetemes emberi értékek mentén élő, sikeres felnőttek váljanak belőlük.

Jelentős tapasztalatunk van a hatvanéves intézményben a minőségi oktatás-nevelés megvalósításában, azonos hozzáféréssel minden egyes SZÚÁI-s diák részére. Úgy hisszük, hogy ez a jövő kulcsa. A digitalizáció alapjaiban alakítja át a mi iskolai gyakorlatunk minden egyes elemét is, ugyanakkor a meghatározó stabil pont, amire továbbra is építünk, az a  pedagógus közösségünk személyes értékei: gyermekszeretet, magas minőségű munka és példamutatás.  

Nagy örömünkre, iskolánk iránt folyamatosan intenzív az érdeklődés. Azt szeretnénk, hogy mindenki megkapja a megfelelő, részletes tájékoztatást. Ezért oldalunkat rendszeresen frissítjük és egyre több információt teszünk közzé valamennyi csatornánkon.

Személyesen is szívesen látunk!

engread 
EFOP-3.2.5-17-2017-00041