Szeretettel köszöntöm Kedves Látogatóinkat iskolánk megújult honlapján!

A 2012/2013. tanévi teljes körű intézmény felújítás és akadálymentesítés után – melyet közel háromszáz milliós európai uniós forrásból és Debrecen Megyei Jogú Város támogatásával valósítottunk meg - , jogos igényként jelentkezett honlapunk korszerűsítése is. Abban bízunk, hogy a ránk jellemző, hozzánk illő arculat kialakításával egyidejűleg, most már minden látogatónk áttekinthető, jól strukturált formából, gyorsan éri el a számára fontos információkat.

Ami változatlan maradt: a gyerekek foglalják el továbbra is a központi helyet iskolai életünk valamennyi színterén. Az ő tudásukért, boldogulásukért, értük történik minden a mi iskolánkban. A mi diákjaink szeretnek iskolába járni, tanulni, tudni. Érték számukra a tudás, a munka, melyet otthoni, családi környezetük is megerősít. Örömmel tölti el őket a közös, jól végzett munka, büszkék fejlődésükre, eredményeikre. Szeretetteljes, elfogadó, kiszámítható pedagógiával, nevelő-oktató munkával igyekszünk megtalálni és kibontakoztatni minden egyes tanítványunk egyéni adottságát, tehetségét a tanórai, a tanórán kívüli és az iskolán kívüli foglalkozásainkon. Úgy gondoljuk, személyes sikerükhöz elengedhetetlen, hogy szilárd alapkészségekkel rendelkezzenek anyanyelvükön, és állják meg helyüket idegen nyelven is. Emelt szintű angolos iskolaként a hangsúlyt az angol nyelvi fejlesztésre helyezzük, de érdeklődő diákjainknak második nyelvként tanítunk németet és oroszt is. Kiterjedt külföldi testvériskolai kapcsolataink és projektjeink azt a célt szolgálják, hogy élő nyelvi környezetben, barátságok kialakításával az idegen nyelvi kommunikáció tanulóink mindennapjainak része legyen. A testi-lelki egészség megőrzésére szabadidős sport és diákönkormányzati foglalkozásainkon, mediációs tréningjeinken, egészségnapi rendezvényeinken biztosítunk lehetőséget iskolaközösségünk minden tagjának.

Nyitott iskola a miénk mind átvitt, mind konkrét értelemben. Biztatom Kedves Látogatóinkat, győződjenek meg róla honlapunk információin keresztül, és személyesen, iskolánk falain belül is.

Dr. Pakurár Miklósné
intézményvezető

engread