Leendő első osztályosok beiratkozása

Időpontja:

2017. április 20. (csütörtök) - 8.00-19:00

2017. április 21. (péntek) - 8.00-19:00

Helye: Szoboszlói Úti Általános Iskola, 4031 Debrecen Szoboszlói út 3. Aula

A beiratkozáshoz az alábbi dokumentumok szükségesek:

- A gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya).

- A gyermek születési anyakönyvi kivonata.

- A gyermek TAJ kártyája.

- Oltási könyv másolata, amely tartalmazza az összes addig kapott oltást.

- A szülő személyi igazolványa.

- A szülő lakcímkártyája.

Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan ebben a tekintetben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezete – A szülői felügyelet gyakorlása – előírásai az irányadók.

Tájékoztatom, hogy a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmény névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet értelmében az iskolának a beiratkozáskor fel kell mérnie, hogy a 2017/2018. tanévben a szülő a gyermeke számára

    valamelyik egyház által szervezett hit- és erkölcstan oktatást vagy

    az iskola által szervezett etika oktatást igényli.

Abban az esetben, ha a szülő erről nem tesz a beiratkozáskor nyilatkozatot az iskola a tanuló számára etika oktatást szervez.

 

Szeretettel várjuk Önöket gyermekeikkel együtt a beiratkozáskor!

Kellemes húsvéti ünnepeket és pihentető tavaszi szünetet kívánok iskolaközösségünk minden tagjának.

Dr. Pakurár Miklósné

intézményvezető

15-dik március, 1848

Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc hősei előtt tisztelegtünk 2017. március 14-én, iskolai megemlékezésünkön.

Nemzeti ünnepünk méltó nagyságát a 6.b osztály irodalmi műsora - felkészítő tanáruk: Katonainé Pataki Katalin -  és az iskolai énekkar fellépése tette emlékezetessé. Karvezető: Kovácsné Aszalós Erzsébet. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainkban erősítsük a magyarságtudatot, a kitartást és a céltudatosságot. Hagyomány iskolánkban, hogy nemzeti ünnepünkön díjazzuk a  különböző tantárgyi versenyek legkiválóbb diákjait is.

Versenyeredményeket ide kattintva megtekinthetik.

 

 

comenius logo engread